Historia działalności optycznej rodu Daniluków sięga 1945 roku, w którym jesienią Jan Daniluk otworzył swój pierwszy zakład optyczny we Wrocławiu. Początkowo przy ul. Traugutta a od maja 1968 roku po dziś dzień przy ul. Kuźniczej 25.

Pomimo ciężkich i burzliwych czasów tradycja optyczna w rodzinie przetrwała do chwili obecnej – wraz z produkcją opraw okularowych. Synowie pana Jana podzielili się fachem. Krzysztof z żoną Elżbietą kontynuują produkcję opraw okularowych w firmie Dek Optica, a Waldemar Daniluk z żoną Mariolą prowadzi zakład optyczny. Obecnie już trzecie pokolenie Daniluków z wielkim powodzeniem i nie krytą satysfakcją wykonuje odziedziczone rzemiosło.